PROJEKTEK
fejlesztési projektek

A Híd a Harmadik Világért Alapítvány célja a fejlődő országok gazdasági-, kulturális- és egészségügyi elmaradottságának felszámolása. Minden kezdeményezés célja a szegénység csökkentése az elmaradott térségek országaiban és segítségnyújtás a sorsukon változtatni akaró embereknek abban, hogy képesek legyenek problémáikat önállóan megoldani. A továbbiakban eddigi projektjeinket mutatjuk be.
UGANDA: 2004-ben, Ugandában indítottunk egy projektet, ami 2005-ben sikeresen lezárult. Célunk az ugandai partner Safe Neighbourhood Community - Kiwenda közreműködésével egy kút megépítése volt, amely Kiwenda település és a környék lakosait látta el ivóvízzel. A szomszédból érkezők is tizenöt perces sétával elérhetik, és lehetőségük van mindig tiszta ivóvízhez jutni. A projekt költségvetése 5.047 euró volt.
ODECO: 2005-ben június és december között a Híd Alapítvány Ugandában Jinja városban egy másik projektet is elindított egy szervezet The Organization for Development and Cooperation (ODECO) megsegítésére. Cél a szervezeti működés támogatása és a menedzsment kapacitásának növelése volt. Az ODECO hátrányos helyzetű nőket, fiatalokat, gyerekeket támogat, tanfolyamokat szervez, hozzájárul az egészség megőrzéséhez, valamint vállalkozási ismereteket nyújt. Működésükhöz elengedhetetlenül szükséges volt egy számítógép és egy motorbicikli megvásárlása. A projekt másik részét tanfolyamok szervezése képezte, amelyeken a szervezet dolgozói vettek részt. Számítógépes ismereteket, mint például számítógépes könyvelés sajátíthattak el. A projektet magánadományokból fedeztük, költségvetése 2.215 euró volt.
Regional Partnership Programme: Az Alapítvány 2006-ben a Regional Partnership Programme (www.eu-plattform.at) keretében egy újabb projektet indított Kirgizisztánban a Women's Public Union "Erayim" nevű partnerszervezet és az osztrák Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten közreműködésével. A pályázat költségeinek 25 %-át a Külügyminisztérium fedezte. A projekt a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez járult hozzá, valamint arra ösztönözte a nőket, hogy vegyék kezükbe sorsuk irányítását, s vállaljanak részt a gazdasági és politikai életben. A kirgiz főváros körül több rendkívül szegény település is található (Enesay, Bakayata, Aktelek), amelyek lakói még a projekt indulása előtt önsegítő csoportokat hoztak létre a kirgiz szervezet segítségével. A projekt az önsegítő és a helyi vezetőkből (önkormányzati dolgozók) álló csoportok számára képzéseket biztosított különböző témákban, mint például 'Demokrácia és civil társadalom', 'Nemek közötti viszonyok a Kirgiz Köztársaságban', 'Nők jogai' stb. A projekt további célja volt: mindhárom település dolgozzon ki magának egy fejlesztési tervet, amely hozzájárul életminőségük javításához. A projekt 2007 áprilisában fejeződött be. Költségvetése 15.900 euró volt.
Pearlcrest: Ugandában 2007-ben Kyoga Alapítvány közreműködésével valósult meg egy fejlesztési projekt, amely nőknek nyújtott táplálkozás, ételkészítés, higiénia és Aids témákban képzést valamint üzleti ismereteket. Költségvetés: 7000 euró.
Kirgizisztán: A Híd 2008 tavaszától a Külügyminisztérium támogatásával szintén Kirgizisztánban a TES szervezettel indít mezőgazdasági fejlesztési projektet. A projekt célja a szegénység csökkentése a mezőgazdaságból élők körében és az egyes agrártermékek minőségének növelése Kirgizisztán Osh tartományában. A projekt célcsoportjai: mezőgazdasági szakemberek illetve tanácsadók és farmerek. A projekt költségvetése 10 millió forint.

Mint ahogy az a projektekből is látszik a Híd a Harmadik Világért Alapítvány igyekszik hozzájárulni a szegénység csökkentéséhez a fejlődő országokban. Tevékenységével előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget és a nők felemelkedését, küzd a HIV / AIDS és más betegségek ellen, tréningek, tanfolyamok segítségével arra ösztönzi az embereket, hogy saját vállalkozásba kezdjenek - ehhez pályázatok révén anyagi segítséget nyújt.Támogatási területei közé tartozik még a szakképzés és a vidék fejlesztése. A projektek célcsoportjai munkaerő-piaci, oktatási, szociális és anyagi hátránnyal küzdő nők és férfiak, illetve családjaik. Az egyes projektek által érintettek száma mindig több mint amennyi a tényleges résztvevőké. A Híd a Harmadik Világért Alapítvány fel szeretné hívni a hazai gazdasági és társadalmi élet résztvevőinek figyelmét arra, hogy a fejlődő országoknak Magyarország támogatására is szüksége van. Ennek érdekében a cégek társadalmi felelősségvállalását globális hatókörre szeretné kiszélesíteni.

Szemléletformáló porjektjeinkről itt olvashat   >>

· · · · · · · · ·